Menu
Uczciwie, rzetelnie
i zawsze najtaniej!

> Oferta dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Proponujemy usługi:

♦  odbiór odpadów poremontowych, gruzu;

  odbiór i utylizacja odpadów wielkogabarytowych (zabierzemy wszystko to, czego Mieszkańcy nie wrzucą do pojemników na odpady komunalne, a wystawią obok boksu śmietnikowego - meble, zużyty sprzęt AGD i RTV, itd.);

  znoszenie / wynoszenie mebli (zabierzemy meble i sprzęt pozostawiony w ciągach ewakuacyjnych);

  wywóz odpadów biodegradowalnych (trawa, gałęzie, liście);

  usługi porządkowe - ręczna zbiórka psich odchodów (tereny zielone, ciągi piesze, place zabaw dla dzieci);

♦  mechaniczne i ręczne zamiatanie chodników i placów.