Menu
Uczciwie, rzetelnie
i zawsze najtaniej!

> Oferta dla samorządów

Proponujemy usługi:

♦  likwidacja dzikich wysypisk odpadów;

  rekultywacja składowisk odpadów;

  sprzątanie opasek brzegowych;

  sprzątanie rowów przydrożnych;

  usługi porządkowe - ręczna zbiórka psich odchodów (tereny zielone, ciągi piesze, place zabaw dla dzieci);

♦  zbieranie z ulic i utylizacja padłych zwierząt (decyzja Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu Nr 04 63 77 02);

♦  doradztwo w zakresie wdrożenia zmian zapisanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

♦  mechaniczne i ręczne zamiatanie chodników i placów.